• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Feforåsen

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan for Feforåsen i Nord-Fron kommune. Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utf&o…

Gamlevegen 222

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for Gamlevegen 222 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Gamlevegen 222 AS v/Jon Bjørstad. Frist for fo…

Fange Fjelltak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fange fjelltak. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Nils Håkon Sandtorp.BakgrunnDet har tidligere vært fremmet forslag om reg…

Fjøssystemer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Fjøssytemer, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid Fjøssystemer ASHensikten med planen er å ut…

Lunkelia

På vegne av Pihl AS legges det med dette fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen i Ringsaker kommune.Hytteområdet FB8 er i tråd med kommuneplanen, men atkomstvegen fram til hyttefe…

Internat Valle

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med en Detaljregulering for internat Valle beliggende på Lena- Valle videregående skole i Lena sentrum.Planarbeidet utføres av Areal+ AS sammen …

Haugan Vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Haugan Vest beliggende rett nord for Hafjell. Formålet med planarbeidet er…

Gutubakken

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord beliggende på Sjusjøen.HensiktHovedintensjonen med planarbeidet er regulering av fritidsbebyggelse med t…

Steinmyrhaugen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Steinmyrhaugen hyttefelt beliggende på Øyerfjellet. Planarbeidet ut…