• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Slåsæter Hyttegrend Byggetrinn 3


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 4. november 2019
  • Frist: 1. desember 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart etter forenklet prosess (mindre endring) av reguleringsplan for Slåsæter Hyttegrend Byggetrinn 3, Gausdal Kommune. 

 

Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berøer følgende planer.

1.) Detaljreguleringen av H16, S3, S2F, H27 og H33 område 5

2.) Detaljreguleringsplan Skei Sør

3.) Områdereguleringsplanen Skei Sør

 

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Vasrud Eiendom AS.