• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Gamlevegen 222

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for Gamlevegen 222 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Gamlevegen 222 AS v/Jon Bjørstad. Frist for fo…