• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Langseth-tunet, Bakkalykkja 11-13


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 2. mars 2018
  • Frist: 2. mai 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Langseth-tunet,
Bakkalykkja 11-13 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS i samarbeid med
Larkas Arkitekter AS og på vegne av Langseth Utvikling AS.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med nytt leilighetsbygg med
kjellerparkering på ledig tomteareal på eiendommene Bakkalykkja 11-13.
Uttalelser til planarbeidet sendes
Areal+ AS
v/Erik Sollien
Storgata 64A
2609 Lillehammer

Eller pr e-post.