• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Bergersjøen massetak


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 8. august 2018
  • Frist: 8. august 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Bergersjøen massetak. Elverum kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Gunnar Holth Grusforretning.

Hensikten med planen er å legge til rette for nye områder for masseuttak, samt mulighet for deponering av rene masser og asfalt på eiendommene 150/42, 150/1 og 170/23.