• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Trabelia F5.11 på Venabygdsfjellet, Ringebu Kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 7. januar 2020
  • Frist: 7. februar 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Trabelia F5.11 i
Ringebu kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Jan Skogvang.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i felt F5.11
i kommuneplanen for Ringebu Kommune. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy

anders.kampenhoy@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Ringebu kommune, postmottak@ringebu.kommune innen 07. februar 2020.