• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR H7 KVITFJELLTOPPEN, RINGEBU KOMMUNE


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 14. november 2019
  • Frist: 16. desember 2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for H7 Kvitfjelltoppen i
Ringebu kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Kvitfjelltoppen AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i H7-feltet i
kommunedelplanen for Kvitfjell. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god
infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innafor planområdet.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/Andreas Lindheim

andreas@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Ringebu kommune, postmottak@ringebu.kommune innen 16. desember 2019.