• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Finntøpplie - Beitostølen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 26. mars 2020
  • Frist: 24. april 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for Finntøpplie i Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Tinde Hytter AS, Markahøvda AS og Snehvit Invest AS.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i form av hytter og leilighetsbebyggelse samt næringsbebyggelse, skiløype, trafikkareal og grønnstruktur med mer.

PLANDOMRÅDET

Planområdet er i kommuneplanen for Beitostølen-området blant annet avsatt til Fritids- og turistformål L2, L3 og L4  Planen skal i tillegg omfatte regulering av LNF området, samt regulering av grønnstruktur/skiløyper og teknisk infrastruktur.

 

Planområdet får tilkomst fra Finntøppvegen. Planområdet berører eiendommene Gnr/bnr:. 3/3, 3/7, 3/367, 3/13, 3/998, 3/1235, 3/15, 3/343 og 3/680.