• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Bottum grustak - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 19. januar 2022
  • Frist: 18. februar 2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for Bottum grustak i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Sigurd og Ola Grimstad AS.

Frist for forhåndsuttalelser er 18. februar 2022.