• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fjøssystemer


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Ringebu
  • Opprettet: 20. mai 2019
  • Frist: 28. juni 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Fjøssytemer, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid Fjøssystemer AS

Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan utvidelse av Fjøssystemer sine industrilokaler på Sør Fåvang, Ringebu kommune. 

Viktige temaer i planprosessen:

-          Omdisponering av dyrket mark

-          Nydyrking

-          Næringsliv i distriktene 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Ringebu kommune: post@ringebu.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 28.06-2019.