• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR H1 KVITFJELLTOPPEN, RINGEBU KOMMUNE


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. oktober 2018
  • Frist: 29. oktober 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for H1 Kvitfjelltoppen i
Ringebu kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Kvitfjelltoppen AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i H1-feltet i
kommunedelplanen for Kvitfjell. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god
infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innafor planområdet.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav omkonsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS
v/Andreas Lindheim, andreas@arealpluss.no
(Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til
Ringebu kommune, postmottak@ringebu.kommune
innen 29. oktober 2018.