• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

BF 10 - Kvamsfjellet - Nord-Fron kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 15. juni 2022
  • Frist: 8. juli 2022

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres Detaljregulering for BF10 på Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune. Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidene utføres av Areal+ AS på vegne av Tinde Utvikling AS.

Innspill:

Kommentarer eller innspill til planarbeidene rettes til Areal+ AS v/ Erik Sollien; erik.sollien@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes Nord Fron kommune: post@nord-fron.kommune.no, ev.: Nord Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra.

Frist for uttalelser er 8. juli 2022.