• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Svangvollane Vest - Varsel om oppstart av planarbeider


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. mars 2021
  • Frist: 11. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Svangvollane vest i Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere Ingrid
Hancock Bjerknes, Erik André Bratseth og Kjerstin Green. Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om
utbyggingsavtale med Ringebu kommune
 

ensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i felt F2.4, F2.6 og F2.9 i
kommunedelplanen for Kvitfjell.
Det planlegges for høystandard hytter. Det vil si vei, vann og avløp til samtlige hytter i henhold til Ringebu
kommune sine normer. Skiløype blir lagt inn til og gjennom planområdet. Bebyggelsen vil følge
byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger som flatere takvinkel og større
vinduer.


Det vil i tillegg vurderes muligheten for glampingarealer mot Svinåa.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi Ringebu kommune:
post@ringebu.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i
planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 11. April 2021.