• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Statsrådvegen - Eidsvoll


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 20. oktober 2020
  • Frist: 19. november 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Statsrådsvegen i Eidsvoll kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Akerheim Eiendom AS.

Varslingsbrev, vedlegg og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på www.arealpluss.no/ettersyn-varsling og www.eidsvoll.kommune.no.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes seinest 19. november 2020 til

Areal+ AS v/Ingrid Orstad Teigen, ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no.

Kopi sendes:

Akerheim Eiendom AS, Sportsveien 8, 1850 Mysen, fj@akerheim-eiendom.no

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll, postmottak@eidsvoll.kommune.no