• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Sjusjøen Sentrum - Ringsaker


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 23. september 2020
  • Frist: 21. oktober 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Sjusjøen sentrum i Ringsaker kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med JAF arkitekter - på vegne av Sjusjøen Invest AS.

Formålet med planarbeidet er å utvikle sentrumsområdet Sjusjøen sentrum med forretning, annen næringsvirksomhet og konsentrert fritidsbebyggelse. Bebyggelse vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.

På den nordlige delen av planområdet planlegges det for oppføring av næringsbebyggelse, forretning sammen med konsentrert fritidsbebyggelse i kombinasjon med leiligheter. I den sørlige delen er forbeholdt konsentrert fritidsbebyggelse. Planforslaget vil også sikre etablerte skiløyper og etablert grønnstruktur/friluftsområder

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes til Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no, tlf: 47 65 83 73, evt. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer, innen 21/09-2020.