• Om oss bilde
    Om oss
    Vår spennende historie fra 2001

Areal+ AS ble etablert i 2001.

Våre kunder er både private og offentlige eiendomsutviklere, investorer/byggherrer, kommuner og grunneiere. Forretningsidéen er å være en totalleverandør av helhetlige kostnadseffektive løsninger fra planleggingen av tomteareal til ferdigstilling av VVA-anlegg.

Våre arbeidsområder er rådgivning innenfor arealplanlegging/regulering, oppmåling og prosjektering og prosjektledelse VVA. I dette ligger utarbeiding av arealplaner (kommune- og reguleringsplaner), 3D terrengmodeller, illustrasjonsplaner, skiløyper/-anlegg, skisseprosjekt bygg, prosjektledelse herunder kontrahering og kontraktsforståelse, prosjektering og ansvarlig søker i byggeprosesser.

Vi er en liten og effektiv bedrift med høy kompetanse og lang erfaring innen arealplanlegging, VVA-anlegg og oppmåling. For tiden er vi engasjert i flere store utbyggingsprosjekter (hytter og boliger): Rælingen, Stokke, Hammerfest, Beitostølen, Gudbrandsdalen, Hafjell, Kvitfjell, Gålå, Tromsø, Harstad, Uvdal og Valle for å nevne noen.

Reidun Torsgård Økonomileder / prosjektmedarbeider 916 04 406
Eirik Lindgaard VVA ingeniør 404 11 891
Erik Sollien Daglig leder, arealplanlegger 414 35 091
Bjørn Erik Bondlid Kart- og Oppmålingsingeniør 909 73 751
Magnus Øyvåg Sveum Arealplanlegger 959 27 193
Hege Ingul Landskapsarkitekt 418 51 331
Ingrid Orstad Teigen Arkitekt MNAL 940 12 124
Jens Ivar Gaarder Kart- og Oppmålingsingeniør 917 57 714
Andreas Lindheim Arealplanlegger 908 54 692
Christoffer Bakkom VVA-ingeniør 959 37 090
Thomas Løken Kart- og Oppmålingsingeniør 908 22 299
Anders Kampenhøy Arealplanlegger 47 658 373
Espen Brustuen Arealplanlegger 41505674
Saksham Mainali VVA-ingeniør 48681373