• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fåvang sentrum Sør-Varsel om mindre endring


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 27. mai 2022
  • Frist: 27. juni 2022

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Hensikten med endringen av planen er Ringebu-Fåvang fotballklubb sine utfordringer med dagens avkjørsel inn til området. Dagens avkjørsel som går fra Stasjonsvegen og ned til parkeringsplassen ved kunstgressbanen på Fåvang Stadion skaper i dag flere praktiske utfordringer.

Avkjørselen er i dag utformet slik at høydeforskjellen mellom parkeringsplassen og vegbanen er stor og dermed blir også sikten svært begrenset ved inn og påkjøringer til og fra Stasjonsvegen. Syklende og gående benytter også ofte samme avkjørsel og dette er særlig uheldig iht til trafikksikkerhet på området. Plasseringen av avkjørselen er også svært problematisk da den i dag beslaglegger mange parkeringsplasser der vegen kommer midt inn i parkeringsplassen for fotballanlegget.

 

 Frist for merknader er: 27.06.2022

Ev. merknader sendes: anders.kampenhoy@arealpluss.no Ev; Areal+ V/Anders Kampenhøy Storgata 64a 2609 Lillehammer

 

Med vennlig hilsen:

Anders Kampenhøy

Arealplanlegger

Tlf: 47 65 83 73