• Standard bakgrunn
    VVA-INGENIØR, HYDROLOG/HYDROGEOLOG, PROSJEKTKOORDINATOR BYGGSAK/PLANSAK
    3 LEDIGE STILLINGER

VVA-INGENIØR

Vi søker VVA-ingeniør med gode DAK-kunnskaper (AutoCAD/Novapoint)

Aktuelle arbeidsoppgaver:

-       Prosjektering vei og VA-anlegg for boligfelt/hyttefelt
-       Prosjektering av mindre private avløps-/renseanlegg
-       Prosjektledelse, byggeledelse

HYDROLOG/HYDROGEOLOG

Vi søker hydrolog / hydrogeolog med gode GIS-kunnskaper,

Aktuelle arbeidsoppgaver:

- Skred- og flomsonekartlegging.
- Hydrologiske GIS-analyser, overvannshåndtering og risikovurderinger
- Prosjektledelse og prosjektgjennomføring

PROSJEKTKOORDINATOR BYGGESAK/PLANSAK

Vi søker bygningsingeniør eller tilsvarende, som fortrinnsvis har erfaring med byggesak / ansvarlig søker funksjon

Aktuelle arbeidsoppgaver:

- Ansvarlig søker, byggesaker
- Fradeling/seksjonering
- Prosjektledelse/koordinator i større plan-/byggesaker

For alle stillingene søker vi personer som:

- er solide, selvstendige, engasjerte og initiativrike
- har relevant faglig bakgrunn, erfaring og godt nettverk
- har evne til å arbeide målrettet og strukturert
- kommuniserer godt og har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
- liker markedsarbeid/innsalg

 

Vi tilbyr:

- Utfordrende og faglig interessante oppgaver i en spennende bedrifT
- Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter
- Valgfritt kontorsted: Gjøvik, Lillehammer eller Fåvang
- Studieturer (vår/høst) og sosiale arrangement
- Konkurransedyktige lønnsbetingelser, forsikringsordninger m.m.

For spørsmål ang. stillingene ta kontakt med Eirik Lindgaard tlf. 404 11 891 eller Erik Sollien, tlf. 414 35 091. Søknad med CV, sendes til e-post: post@arealpluss.no eller pr. post til Areal+ AS, Fåvangvegen 2, 2634 Fåvang.