• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hagastølen/Tvengestølen i Øystre Slidre kommune


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Øystre Slidre
  • Opprettet: 1. oktober 2019
  • Frist: 1. november 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Hagastølen/Tvengestølen i Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Petter Oppegård og Olle Rosendal.

Hensikten med planarbeidet er mindre endringer av eksisterende veier iht. dagens situasjon. 

Frist for forhåndsuttalelser er 1. november 2019.