• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Feforåsen

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan for Feforåsen i Nord-Fron kommune. Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utf&o…

Fjøssystemer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Fjøssytemer, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid Fjøssystemer ASHensikten med planen er å ut…

Lunkelia

På vegne av Pihl AS legges det med dette fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen i Ringsaker kommune.Hytteområdet FB8 er i tråd med kommuneplanen, men atkomstvegen fram til hyttefe…