• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Gutubakken

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord beliggende på Sjusjøen.HensiktHovedintensjonen med planarbeidet er regulering av fritidsbebyggelse med t…