• Velkommen til
    Areal+
  • dersom du har spørsmål

Kort om oss

Våre arbeidsområder er rådgivning innenfor arealplanlegging/regulering, oppmåling og prosjektering og prosjektledelse VVA

Vite mer?

Noe av det vi gjør

Arealplanlegging

- Kommuneplan
- Mulighetsskisser
- Reguleringsplan
- Detaljplan
- Utomhusplan/illustrasjonsplan
- Konvertering av gamle/nye planer til SOSI-format

Vei, vann og avløp

- Prosjektering av vei, vann og avløp
- Kontrahering
- Byggeledelse av anlegg
- Prosjektering infiltrasjonsanlegg
- Prosjektering gråvannsanlegg

Kart og 3D-modellering

- Kartkonstruksjon
- Helningskart
- 3D-modeller

Ansvarlig søker

- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2
- Ansvarlig søker bygg
- Ansvarlig søker vei, vann og avløp

Siste nytt

Nye medarbeidere - høsten 2019

Anders Kampenhøy er ansatt som arealplanlegger med kontorsted Lillehammer. Anders skal   utarbeide arealplaner etter Plan- og bygningsloven,  kundeoppfølging, prosjektledelse, og annen prosjektbistand. Anders har Bachelorgrad i Byggeledelse med bærekraftige byggeprosesser ved NTNU Gjøvik (ing.) og Master Areal og Eiendomsutvikling ved Høgskolen i Bergen. Anders startet 19/8-2019.

Gunn Løken Moheim er ansatt som ansvarlig søker med konstorsted Fåvang. Gunn kommer fra stillingen som byggesaksbehandler i Øyer kommune hvor hun var saksbehandler for alle type søknader om tiltak, fritidsboliger og boliger (ett-trinn), herunder også større bygg i
tiltaksklasse 2 samt rammesøknader. Dette omfattet både nybygg, påbygg, riving
mm. Hun har også utført saksbehandling av dispensasjonssøknader til Planutvalg og
klagesaker. 

Vi gleder oss over å få nye medarbeidere med på laget og ser fram til økt kapasitet og kompetanse innenfor våre fagområder !

----------------------------------------------------------------------------------

Veg, Vann og Avløp

Vi har stor oppdragsmengde og søker flere flinke folk. Vi søker etter:

VVA-ingeniør - med gode DAK-kunnskaper (AutoCAD/Novapoint)