• Om oss bilde
    Om oss
    Vår spennende historie fra 2001

Areal+ AS ble etablert i 2001.

Våre kunder er både private og offentlige eiendomsutviklere, investorer/byggherrer, kommuner og grunneiere. Forretningsidéen er å være en totalleverandør av helhetlige kostnadseffektive løsninger fra planleggingen av tomteareal til ferdigstilling av VVA-anlegg.

Våre arbeidsområder er rådgivning innenfor arealplanlegging/regulering, oppmåling og prosjektering og prosjektledelse VVA. I dette ligger utarbeiding av arealplaner (kommune- og reguleringsplaner), 3D terrengmodeller, illustrasjonsplaner, skiløyper/-anlegg, skisseprosjekt bygg, prosjektledelse herunder kontrahering og kontraktsforståelse, prosjektering og ansvarlig søker i byggeprosesser.

Vi er en liten og effektiv bedrift med høy kompetanse og lang erfaring innen arealplanlegging, VVA-anlegg og oppmåling. For tiden er vi engasjert i flere store utbyggingsprosjekter (hytter og boliger): Rælingen, Stokke, Hammerfest, Beitostølen, Gudbrandsdalen, Hafjell, Kvitfjell, Gålå, Tromsø, Harstad, Uvdal og Valle for å nevne noen

Reidun Torsgård Økonomileder / prosjektmedarbeider

Mer informasjon kommer

916 04 406
Eirik Lindgaard VVA ingeniør

Mer informasjon kommer

404 11 891
Petter Mogens Lund Arealplanlegger

Mer informasjon kommer

976 61 976
Erik Sollien Daglig leder, arealplanlegger

Mer informasjon kommer

414 35 091
Bjørn Erik Bondlid Kart- og Oppmålingsingeniør

Mer informasjon kommer

909 73 751
Magnus Berget Sveum Arealplanlegger

Mer informasjon kommer

959 27 193
Hege Ingul Landskapsarkitekt

Mer informasjon kommer

418 51 331
Ingrid Orstad Teigen Arkitekt MNAL

Mer informasjon kommer

940 12 124
Jens Ivar Gaarder Kart- og Oppmålingsingeniør

Mer informasjon kommer

917 57 714
Olav Talle Arealplanlegger

Mer informasjon kommer

992 32 230
Andreas Lindheim Arealplanlegger

Mer informasjon kommer

908 54 692
Christoffer Bakkom VVA-ingeniør

Mer informasjon kommer

959 37 090
Thomas Løken Kart- og Oppmålingsingeniør

Mer informasjon kommer

908 22 299