• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Nermo Panorama - Dispensasjon


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. februar 2024
  • Frist: 26. februar 2024

Areal+ AS er engasjert av Nermo AS i forbindelse for etablering av ny bebyggelse i Hornsjøvegen 265. Søknaden innebærer at noe av den eksisterende bebyggelse skal erstattes med ny og med ny bruk og i et moderne formspråk.

Det søkes om oppføring av ett minihus/landskapshotell som et attraktivt supplement til overnattingstilbudet på Nermo hotel. Overnattingstilbudet i Hornsjøvegen 265 skal driftes som del av den øvrige virksomheten ved Nermo. Skisse viser 1 frittliggende minihus (landskapsrom) tenkt oppført på søylefundament med glass i fasadene mot sør. Biloppstilling skal primært skje ved Nermo Hotel, men eksisterende parkeringsplasser langs Hornsjøvegen skal oppgraderes og gis en trafikksikker utforming som et alternativ og for bruk ved drift/vedlikehold og renhold av landskapsrommet. Det etableres gangveg fra Hornsjøvegen ned til bebyggelsen for best mulig terrengtilpasning og minst mulig inngrep.

Totalt er ny bebyggelse ca. 26 m2 BYA oppført i 1 etasje. Ny bebyggelse erstatter eksisterende bolighus (28 m2) som skal tas ned.