• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Egger

Iht. til PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Egger boligfelt i Eidsvoll kommune.Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse for boliger (…