• Ettersyn bilde
  Ettersyn og varsling
  Oversikt over saker

Nyørk II - mindre endring


Beskrivelse av sak
 • Opprettet: 24. januar 2024
 • Frist: 15. februar 2024

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 ønskes endring etter forenklet prosess/mindre endring av reguleringsplan Nyørk II i Hemsedal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Jegeir K. Trøim.

Hensikten med planarbeidet er:
Åpne for alternative bygningstyper med

 • Variasjon i møneretningen
 • Øke største tillatte bygningsbredde fra 6,0 – 7,5 meter
 • Redusere maks. lengde på bygg fra 16 til 14 meter
 • Tillate utsjakting inntil 2,0 meter fra fasade for inngangsparti/vindu i underetasje
 • Mulighet for bod under terreng, inntil 20m2 BRA stor
 • Justere linjeføring atkomstveg mellom F16 og F17 – redusere terrenginngrep
 • Andre mindre justeringer vurderes.