• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Rustand

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan for Rustand av 22.09.2005, k.sak 52/05, samt en utvidelse mot nordøst og sørvest innen eie…

Egger

Iht. til PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Egger boligfelt i Eidsvoll kommune.Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse for boliger (…

Åsland

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan av 04.11.2010, k.sak 48/10, med revisjon av 26.06.2014. Arbeidet utføres av Areal+ AS på ve…

Grua Torg

I henhold til plan og bygningslovens krav om konsekvensutredning §4-1 legges forslag til PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUA TORG, DEL AV 67/5 I LUNNER KOMMUNE, TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.&nbs…