• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Skurvakvartalet


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. februar 2018
  • Frist: 12. april 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av Reguleringsplan for Skurvakvartalet i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS i samarbeid med Larkas arkitekter AS på vegne av Storgata 178 AS.

Uttalelser til planarbeidet sendes:
Areal+ AS
v/Magnus Ø. Sveum
Storgata 64A
2609 Lillehammer

Eller pr e-post.