• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Sjoga Hytteområde


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Lillehammer
  • Sjoga
  • Opprettet: 26. mars 2021
  • Frist: 30. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Sjoga hytteområde (F4) i Lillehammer kommune. Planarbeidet skal legge til rette for en fortetting av eksisterende Sjoga hytteområde, samt gi rom for en mindre planutvidelse.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid på vegne av Thorstein Ouren.