• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Nordseter Fjellpark


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 27. januar 2020
  • Frist: 10. mars 2020

På vegne av Nordseter Hyttegrend AS varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordseter Fjellpark. Samtidig legges planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser er 10. mars.