• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Musdalsæter Hyttegrend Høgsvea


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 24. juli 2018
  • Frist: 24. august 2018

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend Høgsvea i Øyer kommune. Iht. pbl. § 4-1 er det utarbeidet planprogram da planområdet foreløpig avviker fra gjeldende kommuneplan (forventet vedtak i august). 

Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale (behov for avtale er ikke avklart). Planarbeidet utføres på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS.