• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Mølla Hotell - Lillehammer


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 6. juli 2020
  • Frist: 28. august 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Mølla Hotell i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Mesna Hotell Lillehammer AS.

Forhåndsuttalelser sendes magnus@arealpluss.no, med kopi til postmottak@lillehammer.kommune.no. Frist er 28. august