• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Martin Seips veg 2-4


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Lillehammer
  • Opprettet: 13. september 2018
  • Frist: 11. oktober 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Martin Seips veg 2-4 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Lykstad og Owren Eiendom AS og Nordbohus Vinstra AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med utnyttelse opp mot BYA = 40 %, øke tillatt gesimshøyde tilpasset to plan med sokkeletasje, og avklare ytre byggegrenser mot vei og friareal i sør.

Frist for forhåndsuttalelser er 11. oktober 2018.