• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Margarinfabrikken


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Lillehammer
  • Opprettet: 13. september 2018
  • Frist: 11. oktober 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Margarinfabrikken, Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Margarinfabrikken AS, og i samarbeid med arkitektgruppen Lille Frøen AS. Planarbeidet vil foreslå økte høyder tilpasset inntil seks etasjer og å tillate boligformål i eksisterende bygg mot Fåberggata (dagens felt IFK).

Frist for forhåndsuttalelser er satt til 11. oktober 2018.