• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Lundstein, Gjøvik: Revidert oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 20. januar 2021
  • Frist: 19. februar 2021

Det varsles på nytt oppstart av planarbeidet, på grunn av behov for utvidelse av planavgrensningen. Se varslingsbrevet for mer informasjon.

 Frist for uttalelser er 19. februar.