• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Kringsjåvegen 188 med del av Kringsjåvegen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 26. april 2021
  • Frist: 26. april 2021

Det varsles oppstart for endring av Reguleringsplan for Kringsjåvegen 188 med del av Kringsjåvegen. Formålet er å endre hvilken del av nytt fortau som skal opparbeides av boligutbygger. Det vises til vedlegg for mer informasjon.

Frist for uttalelser er satt til 12. mai.