• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Internat Valle


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Østre Toten
  • Lena
  • Opprettet: 19. desember 2018
  • Frist: 31. januar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med en Detaljregulering for internat Valle beliggende på Lena- Valle videregående skole i Lena sentrum.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS sammen med RAM arkitektur AS for Oppland Fylkeskommune.

Hensikt

Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt internat. Fasade/ byggelinje skal følge hovedbygningen mot parken og Lenagata. Det eksisterende internatet skal rives.

Internatet er et viktig element for fasadeopplevelsen langs Lenagata, og dette hensynet må videreføres i detaljreguleringen.