• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hove Næringspark Sør


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 30. juni 2020
  • Frist: 21. august 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Hove Næringspark Sør i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Eiendom Lillehammer AS.

Forhåndsuttalelser sendes magnus@arealpluss.no, med kopi til postmottak@lillehammer.kommune.no. Frist er 21. august 2020.