• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Holsbakkan 1-6, Follebu


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Gausdal
  • Opprettet: 25. februar 2019
  • Frist: 8. april 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9  legges planprogram for Holsbakkan 1-6 ut på offentlig ettersyn i seks uker. Formålet med planarbeidet er etablering av ny dagligvareforretning med mulighet for kontor/boliger i 2. etasje.

Planarbeidet utføres på vegne av Lykstad og Owren eiendom AS.

Fris for forhåndsuttalelser/uttalelser til planprogrammet er 8. april 2019.