• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Haugan Vest


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 25. oktober 2018
  • Frist: 7. desember 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Haugan Vest beliggende rett nord for Hafjell. Formålet med planarbeidet er etablering av ny fritidsbebyggelse. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Nermo AS.

Hovedformålet med planarbeidet er etablering av fritidsbebyggelse i et område beliggende sør for tidligere regulerte Haugan Vest/ Tindegrenda.

Planlagt utbygging skal legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. På grunn av delvis bratt terreng vil det bli sett på ulike løsninger for bebyggelsesstruktur. Det kan for eksempel være aktuelt med underetasje og tunstruktur med parkeringsplass i utkant.