• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Gamlevegen 222


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Lillehammer
  • Ekrom
  • Opprettet: 2. februar 2022
  • Frist: 6. mars 2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for Gamlevegen 222 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Gamlevegen 222 AS v/Jon Bjørstad. Frist for forhåndsuttalelser er 6. mars 2022.