• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Breiseth Hotell


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 6. februar 2018
  • Frist: 6. april 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Breiseth hotell i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS i samarbeid med Larkas Arkitekter AS på vegne av Host Breiseth Lillehammer AS.

Uttalelser til planarbeidet sendes:
Areal+ AS
v/Magnus Ø. Sveum
Storgata 64A
2609 Lillehammer
 

Eller pr e-post