• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Brattberg hytteområde


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Lillehammer
  • Sjoga
  • Opprettet: 30. juni 2020
  • Frist: 17. august 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Brattberg hytteområde ved Sjoga i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Brit Jørgensen og Odd Aaslund.

Frist for forhåndsuttalelser er 17. august. Uttalelser sendes magnus@arealpluss.no med kopi til postmottak@lillehammer.kommune.no.