• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

B2 Lundstein


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Gjøvik
  • Opprettet: 23. september 2019
  • Frist: 1. oktober 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for området B2 Lundstein i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Nordbohus Gjøvik AS.
Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale iht. plan- og bygningslovens § 17.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for opp mot 20 boliger (frittliggende småhusbebyggelse) med tilhørende nærlekeplass samt gang- og sykkelvei til Lundstein skole.

Frist for forhåndsuttalelser er 1. oktober 2019.