• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Høgåsen Nedre i Ringebu Kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 19. november 2020
  • Frist: 18. desember 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Høgåsen Nedre i
Ringebu kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Tinde Utvikling AS

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i felt F5.2A
i kommuneplanen for Ringebu Kommune. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur, grønnstruktur og nærhet til skiløyper. 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/ Olav Talle

olav.talle@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Ringebu kommune, postmottak@ringebu.kommune innen 18. Desember 2020.