• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Damtjednet Aust, område H25 og H30 i Nord-Aurdal kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 11. april 2020
  • Frist: 11. mai 2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det kunngjort oppstart av arbeid med detaljregulering for
Damtjednet Aust, område H25 og H30 i kommuneplanens arealdel på Aurdalsåsen i Nord-Aurdal kommune. Planarbeidet er tatt opp med Nord-Aurdal kommune i oppstartsmøte den 10.03.2020. Samtidig varsles også oppstart av utbyggingsavtale etter PBL kapittel 17.

Planarbeidene utføres av Areal+ AS på vegne av Tranberg Gruppen.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av private hytter, med veger, friluftsområder,
stier og skiløyper.

Varsel om oppstart blir annonsert i avisa Valdres og blir lagt ut på Nord-Aurdal kommune sine nettsider, www.nord-aurdal.kommune.no ,og på Areal+ sine nettsider, www.arealpluss.no.

MERKNADER 

Eventuelle merknader til varsel om oppstart av planarbeidet sendes innen 11. 05. 2020 til Areal+ AS, v. Olav
Talle, Storgt. 64A, 2609 Lillehammer, epost: olav.talle@arealpluss.no.