• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Strømsmosbekken


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. februar 2018
  • Frist: 3. april 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Stømsmosbekken i Aremark kommune. 

Formålet med planen er å legge til rette for drenering fra torvuttaket i en bredde på 15 m. på hver side av bekken, i en lengde på 850 m. ned til utløpet i Ara. 

Kommentarer/ innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS
v/Petter
Storgt. 64 A
2609 Lillehammer

Eller per e-post eller telefon