• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Grua Torg


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 1. april 2018
  • Frist: 1. juni 2018

I henhold til plan og bygningslovens krav om konsekvensutredning §4-1 legges forslag til 
PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUA TORG, DEL AV 67/5 I LUNNER KOMMUNE, TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN. 
Samtidig varsles 
OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN i henhold til PBL §12-8.

Planarbeidene utføres av Areal+ AS på vegne av Grua Torg AS.
Formålet med planen er sentrumsutvikling, med boliger, forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. Området skal utvikles estetisk tiltalende, med god trafikksikkerhet, med gode leke- og uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, også for sykkel og el-bil og trygge gangarealer.