• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Tisleia Fjellgård


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 22. januar 2021
  • Frist: 20. februar 2021

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-8 blir det kunngjort oppstart av arbeid med reguleringsendring for Tisleia Fjellgård, ved Paradisvegen i Tisleidalen, like sør for Bjørkestølen Camping og Hyttesenter. Videre innover Paradisvegen ligger Røde Korssenteret Merket. På motsatt side av Tisleia og Golsvegen ligger Hovda fjellhotell og butikken Joker i Nord-Aurdal kommune.
Grunneier er Anna Rust for gnr. 114, bnr. 1. Utbygger er Skogen Entreprenør AS v. Ola Skogen, og utbygd område har gnr. 114, bnr. 166.