• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Langørvegen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 1. november 2018
  • Frist: 7. desember 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Langørvegen 12 i Nybergsund i Trysil kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS, på vegne av Hanstad Eiendom AS.

 Hensikt:

Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse for boliger (BYA= 35-50 %), parkering, småbåtanlegg og grønnstruktur. Det planlegges 3 stk. tomannsboliger.